Новини

05.11.2017

Метою конференції є обговорення загальних закономірностей виникнення та тенденцій розвитку держави і права.
До участі в конференції запрошуються учні 9–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, вихованці відповідного віку професійно-технічних і позашкільних навчальних закладів, учителі загальноосвітніх шкіл та всі, хто цікавиться проблемами історії держави та права.

Пропонуються наступні тематичні напрямки конференції:
•    Теорія держави і права.
•    Історія держави і права зарубіжних країн.
•    Історія держави і права України.
•    Історія політичних і правових учень.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.
Форма проведення конференції: очна, заочна.

Необхідна інформація:
Для участі в конференції необхідно не пізніше 17 листопада 2017 року надіслати (подати) до Оргкомітету:
•    заявку (зразок заявки додається);
•    тези доповіді (загальний обсяг 3–5 сторінок);
•    копію квитанції про сплату організаційного внеску;
•    електронний варіант заявки, тез доповіді та копії квитанції надаються електронною поштою за адресою: Liceyobl–nizhyn@yandex.ru з поміткою «на конференцію».
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ
•    Обсяг – до 5 стор. формату А-4 у текстовому редакторі Microsoft Word у вигляді файла з розширенням *.doc; шрифт – Times New Roman, розмір – 14, 1,5 міжрядковий інтервал; абз. відступ – 10 мм; поля – 20 мм.
Послідовність викладу матеріалів конференції:
    назва доповіді (великими літерами, шрифт напівжирний, вирівнювання по центру);
    прізвище та ініціали автора (шрифт – напівжирний, курсив), науковий ступінь, учене звання, (шрифт – курсив, вирівнювання – праворуч);
    посада, місце роботи (навчання) (шрифт – курсив, вирівнювання – праворуч);
    текст доповіді (вирівнювання по ширині, відступ абзацу 1,0 см);
    посилання у тексті оформляються у квадратних дужках – [1, с. 5], де перше число позначає порядковий номер у списку використаних джерел, друге – номер сторінки;
    список використаної літератури розміщується наприкінці тексту під заголовком «Список використаних джерел:» і оформлюється за стандартами бібліографічного опису (див.: стандарт «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис» ДСТУ 7.1:2006 та Форму 23, затверджену наказом ВАК України від 29 травня 2007 року № 342).

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ

ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ …

Карпенко І.А., учень І курсу фізико-математичного класу
Ніжинського обласного педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради
Науковий керівник: Дяченко А.І., вчитель історії та правознавства Ніжинського обласного педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради

У сучасній юридичній науці намітилася тенденція до пошуку … ….

Список використаних джерел:
1. Наровлянський О. Д. Правознавство : підручн. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. (рівень стандарту, академічний рівень). – К. : Грамота, 2010. – 232 с.

Тези доповідей, які не відповідають вимогам, надіслані пізніше вказаного терміну, оргкомітетом не розглядаються та не публікуються.

ПЕРЕВАГИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ
•    усі роботи, надіслані на конференцію, будуть опубліковані у збірнику матеріалів конференції;
•    кожен з учасників конференції отримають сертифікати;
•    автори кращих робіт (учні у співавторстві з науковими керівниками), чиї роботи будуть додатково відзначені, отримають запрошення до публікації статті (обсяг до 7 сторінок) у Науково-методичному віснику Ніжинського обласного педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради (випуск № 1 2018 року);
•    усім учням, які навчаються в 9-ому класі і візьмуть участь у конференції, будуть надіслані особисті запрошення на День відкритих дверей у Ніжинський обласний педагогічний ліцей Чернігівської обласної ради, який відбудеться у березні 2018 року.

Учаснику конференції необхідно враховувати наступне:
    Планується очна та заочна форми участі в конференції.
    Для участі у роботі конференції необхідно сплатити до 17 листопада 2017 року організаційний внесок (для часткового покриття затрат, пов’язаних з підготовкою робочих матеріалів конференції, інформаційно-організаційним забезпеченням) у розмірі 50 грн. (з наданням примірника збірника матеріалів конференції). Рахунок буде висланий на електронну адресу після прийняття тез до участі в конференції.
Заочна участь у конференції є безкоштовною (з наданням збірника матеріалів конференції у форматі pdf на електронні адреси авторів).
    Проживання та харчування за власний рахунок учасника конференції або відряджуючої сторони. Про особистий приїзд варто повідомити до 17 листопада 2017 року за телефоном: +380688139697 (Сліпак Світлана Михайлівна).
     учасникам конференції буде надана можливість презентувати окремі положення власної доповіді за допомогою комп’ютерної техніки;
    оргкомітет залишає за собою право рецензування та відхилення текстів тез доповідей без повернення авторові.

Координати оргкомітету:
Адреса: Ніжинський обласний педагогічний ліцей Чернігівської обласної ради, вул. Богуна, 1, м. Ніжин, Чернігівська обл., 16600.
E-mail: : Liceyobl–nizhyn@yandex.ru
ЗРАЗОК ЗАЯВКИ
Заявка
на участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції
«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ І ПРАВА: ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ ДИСКУРС»
Прізвище____________________________________________________
Ім’я, по батькові учасника______________________________________
Школа, клас__________________________________________________
Науковий керівник: ПІБ, посада та місце роботи (повна назва організації)_______________________________________________________
Телефони для контактів________________________________________
E-mail_______________________________________________________
Тема доповіді_________________________________________________
Секція____________________________________________

Кращі учні

Гребеник Ольга

Перемоги: ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з Історії, диплом ІІІ ступеня, вчикель Рябцева О.М. Перемоги: ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства, диплом ІІ ступеня, вчитель Дудченко О.С.

Крупка Юлія

ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії, диплом ІІ ступеня, вчитель географії О.О.Афоніна  

Глухенька Вікторія

ІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН України, диплом ІІІ ступеня, науковий керівник О.С.Дудченко

Міністерство освіти і науки України

Педагогічна  преса

Національна дитяча гаряча лінія