Завдання для учнів

Завдання для учнів на період із 05.02.2018 по 16.02.2018 (ця сторінка буде оновлюватись)


ПредметиІ курсІІ курс
Математика укр.філ, ін.філ.
§ 17-20, 25-29, розв'язати тестові завдання ст.150-152
укр.філ.
1. Вивчити § 15, Розв'язати № 268 (1-2), 269 (1-2), 276, 277 ст. 323-324
2. Вивчити § 16
Розв'язати № 286 ст. 332
ін. філ.
1. Повторити § 15 Розв'язати № 276, 277, 278 ст. 324
2. Вивчити § 16 Розв'язати № 286 ст. 332
Фізика укр. філ.
Вивчити §20-21 Законспектувати відповіді на питання:
1.Що таке температура?
2. Як виміряти температуру?
3. Які процеси наз. Ізопроцесами? Навести приклади.
4. Записати і пояснити закон Менделєва-Клапейрона.
Письмово відповісти на питання №1-6, стор.202.

фіз-мат:
опрацювати параграфи 45-46; підготувати презентацію про звукові явища;
опрацювати параграфи 47-50; виконати вправу 40(1,2).
ін.філ.:
опрацювати параграфи 20,21, виконати завдання 6 - 10 ст. 191; завдання 14 - 16 ст. 203.
фіз.-мат.
Опрацювати параграфи 50,51,52 (Підручник)
Дати письмову відповідь на питання на ст.198, 201, 205 (Підручник)
Виконати вправи 25 (задачі 1,2,3,4) та 26 (задачі 1,2,3,4,5) (Підручник)

укр. філ.
Вивчити §24-25 Законспектувати відповіді на питання:
1.Яка хвиля називається поперечною, яка повздовжною?
2. Що називають довжиною хвилі?
3. Що називають коливальним контуром?
Розв’язати задачу № 248, стор.144.
Алгебра фіз.-мат.
Повторити § 18-19; розв'язати додаткові завдання до розділу 3 (ст. 314-315)
Вивчити § 20-21
фіз.-мат.
вивчити § 34, тестове завдання № 8 (ст. 371-373) 
Історія України ін. філ.
06.02.2018 р.

Опрацювати запитання та законспектувати основні дати та терміни:
Радянська окупація України. УСРР. Політика «воєнного комунізму». Червоний терор. Повстанський рух. Нестор Махно та інші повстанські отамани.
Наступ польських військ. Чортківська офензива. Окупація польськими військами території Західної області УНР. Наступ об’єднаних українських армій на Київ. Наступ білогвардійських військ на Україну. Денікінський режим в Україні. Перший Зимовий похід. 
Відновлення більшовицького режиму. Зміни у внутрішній політиці. Націонал-комунізм.

13.02.2018 р.
Опрацювати запитання та законспектувати основні дати та терміни:
Варшавська угода та війна з радянською Росією. Боротьба за Україну у 1920 р. Поразка Збройних сил Півдня Росії. Червоний терор у Криму. Повстанський рух 1920–1921 рр. Другий Зимовий похід. Поразка українського визвольного руху. Українська політична еміграція.

фіз.-мат.
13.02.2018 р.
Опрацювати запитання та законспектувати основні дати та терміни:
Радянська окупація України. УСРР. Політика «воєнного комунізму». Червоний терор. Повстанський рух. Нестор Махно та інші повстанські отамани.
Наступ польських військ. Чортківськаофензива. Окупація польськими військами території Західної області УНР. Наступ об’єднаних українських армій на Київ. Наступ білогвардійських військ на Україну. Денікінський режим в Україні. Перший Зимовий похід. 
Відновлення більшовицького режиму. Зміни у внутрішній політиці. Націонал-комунізм.
Варшавська угода та війна з радянською Росією. Боротьба за Україну у 1920 р. Поразка Збройних сил Півдня Росії. Червоний терор у Криму. Повстанський рух 1920–1921 рр. Другий Зимовий похід. Поразка українського визвольного руху. Українська політична еміграція.


укр. філ.
Теми для самостійної роботи з історії України 11 клас

1. Ідеологічні орієнтири партійно-радянського керівництва та зміни у його структурі. Конституція УРСР 1978 р.
2. Спроби реформування економіки в другій по­ловині 60-х років. Економічне становище УРСР у 70-ті — на початку 80-х рр. XX ст. Матеріальний рівень життя населення.
3. Зміни в соціальній та у національній струк­турі населення. Здобутки і проблеми розвитку соціальної сфери. Привілейоване становище партійно - радянської номенклатури. Повсякденне „життя населення. Моральний стан радянського суспільства.
4. Освіта. Стан науки: здобутки і проблеми. Розвиток літератури. Формування опозиційних те­чій в культурі та реакція на них влади. Суперечливі тенденції в розвитку українського мистецтва.
5. Активізація опозиційного руху в другій поло­вині 60-х — на початку 70-х років. Форми діяльності дисидентів.
6. Наш край у середині 60-х- на початку 80-х рр.

укр. філ.
Завдання за посиланням

ін. філ.
Завдання за посиланням
Всесвітня історія Теми для самостійної роботи зі всесвітньої історії 10 клас
1. Створення Троїстого блоку та Антанти. Міжнародні кризи та конфлікти на початку ХХ ст. Гонка озброєнь, посилення мілітаризму.
2. Причини, привід та початок Першої світової війни. Стратегічні плани противників. Основні театри військових дій. Військові кампанії та основні битви 1914 – 1918 рр.
3. Вступ у війну США. Вихід Росії з війни. Завершення війни. Поразка Німеччини та її союзників.
4. Підсумки війни. Переосмислення системи загальнолюдських цінностей Зміна статусу жінки в ході війни.
Теми для самостійної роботи зі всесвітньої історії 11 клас
1. «Перебудова» та розпад СРСР (1985―1991 рр.). Росія та нові незалежні держави.
2. Становлення прорадянських режимів у Польщі, Угорщині, Болгарії, Румунії, Чехословаччині, Югославії. Утворення системи світового соціалізму. Кризові явища 60―80-х рр. ХХ ст.
Геометрія
Українська моваІн. філ. учитель - Кайдаш А.М.
Завдання за посиланням

фіз.мат. (весь клас)
Завдання за посиланням

укр. філ. учитель - Бутурлим Т.І.
Завдання за посиланнямФіз. мат. учитель - Іващенко А.С.
1. Теоретичний матеріал: ССР, СПР, СБР, складне речення з різними видами сполічникового й безсполучникового зв'язку.
2. Синтаксичний аналіз речення: падав легкий лапатий кружляв неквапливо а потім небеса потемніли та все довкола теж потемніло снігу повалило стількибагато так густо наче хтось надумав поховати глибоко під ним не тільки молодесеньку весну що несміливо вступала у свої права а й наші надії.
3. Виписати з художньої літератури по 5 складних речень з різними видами сполучникового й безсполучникового зв'язку.

укр. філ. учитель - Бутурлим Т.І.
Завдання за посиланням

фіз.-мат. учитель - Бутурлим Т.І.
Завдання за посиланням

ін. філ. Учитель - Міщенко О.В.
1. Повторити пунктограми в складному реченні.
2. Підготувати теоретичний матеріал з теми «Пряма і непряма мова».
3. Підготуватися до контрольної роботи з теми «Синтаксис складних речень».
4. Виконати всі завдання № 1-3 за збірником О. М. Авраменка (ІІ частина).

ін. філ. учитель - Шевченко Т.І.
1. Повторити пунктограми в складному реченні.
2. Виконати вправи.
3. Підготуватися до контрольної роботи з теми «Синтаксис складних речень».
4. Виконати тести.               

укр. філ. Учитель - Міщенко О.В.
1. Повторити пунктограми в складному реченні.
2. Підготувати теоретичний матеріал з тем: «Художній стиль: основні ознаки, сфера його використання», «Особливості синтаксису художнього тексту» (у формі повідомлення, презентації чи ін.).
3. Повторити «Асимілятивні, дисимілятивні процеси», «Подовження, спрощення у групах приголосних» (теоретичний матеріал обґрунтувати власними прикладами).
4. Підготуватися до контрольної роботи з теми «Синтаксис складного речення».
5. Виконати всі завдання № 1-7 за збірником О. М. Авраменка (ІІ частина).
Людина і світ
Ін. філ.
Опрацювати ст. 18-38 підручника. Підготувати презентацію «Молодіжні субкультури»
Укр. філ.
Опрацювати ст. підручника 39-72, підібрати приклади техногенних явищ, що відбулися в останні роки у світі вцілому та в Україні зокрема.
Фіз.-мат.
Опрацювати ст. підручника 39-72, підібрати приклади техногенних явищ, що відбулися в останні роки у світі вцілому та в Україні зокрема.
Українська література
Фіз-мат. учитель - Іващенко А.С.
Тема: О. Кобилянська повість «Земля»
1. Визначити та письмово пояснити проблематику повісті.
2. Письмово пояснити символічне значення образів землі, лісу, струни, свічки.
3. Підготувати цитатну характеристику образів Сави, Михайла, Рахіри, Анни.
Ін. філ.
1. Ознайомитися з віршами Лесі Українки «Contra spem spero!», «І все-таки до тебе думка лине...», «Хвиля», «Стояла я і слухала весну…», «Уста говорять: “Він навіки згинув!..”», розкрити основні теми і мотиви, визначити образи-символи, пояснити їх зміст.
2. Вивчити напам’ять вірш Лесі Українки «Contra spem spero!».
3. Окреслити зміст подій, що відбуваються в межах хронотопів «Весна», «Літо», «Осінь», «Зима» у драмі-феєрії «Лісова пісня», дати їм оцінку. Підготувати характеристику образів-персонажів.
Укр. філ.
1. Прочитати повість О. Кобилянської «Земля». Визначити персонажів, які взаємодіють між собою. Утворити відповідні пари. Дати оцінку стосункам цих героїв.
2. Здійснити підбір висловів, у яких фігурують поняття «Бог» або «Земля». Пояснити їх зміст, визначити засоби творення.
3. Прочитати твори О.Кобилянської «Людина», «Valse melancholique». Дати оцінку образам жінок у цих текстах.
ін. філ. учитель - Бутурлим Т.І. 
Завдання за посиланням 

укр. філ. Учитель - Міщенко О.В.
1. Написати есе на тему «Минуле варто пам’ятати заради майбутнього».
2. Вивчити напам’ять 1 вірш В. Симоненка (“Задивляюсь у твої зіниці…”, “Є тисячі доріг...”, “Я…”, “Є в коханні і будні, і свята...”, “Ікс плюс ігрек”, «Люди – прекрасні…», «Ти знаєш, що ти – людина»).
3. Виконати аналіз одного з віршів В. Симоненка (паспорт літературного твору).
4. Повторити віршові розміри, знати визначення теоретичних понять «постмодернізм», «соцреалізм», «модернізм», «шістдесятництво».
5. Підготувати матеріал з теми «Поети-шістдесятники» (у формі повідомлення, презентації, відеоматеріалу чи ін.).
6. Підготуватися до контрольної роботи за творчістю О. Довженка, Івана Багряного.
Українська література
фіз.-мат. Учитель - Міщенко О.В.
1. Написати твір на тему «Нетлінні цінності в кіноповісті О. Довженка «Зачарована Десна».
2. Підготувати матеріал з тем «Нова хвиля відродження української літератури на початку1960-х років» чи «Шістдесятництво» як явище культурологічне і соціальне» (у формі повідомлення, презентації, відеоматеріалу чи ін.).
3. Прочитати твори О. Довженка «Зачарована Десна», «Україна в огні», Івана  Багряного «Тигролови» та підготуватися до контрольної роботи за творчістю цих письменників.
Інформатика Учитель - Головіна Н.О.
Завдання за посиланням

ін. філ., укр. філ. учитель Ігнатенко Т.Г.
знаходиться за адресою:
https://sites.google.com/site/obllicej10klas

ін.філ. учитель - Харченко В.М.
Потокові презентації‎: ‎
Опрацювати параграфи підручника 2.6, 2.7 та 2.8
Виконати завдання 3 з пар.2.8.
Підготуватись до тестування з теми "Опрацювання мультимедійних даних".
ін. філ., укр. філ.
учитель Ігнатенко Т.Г.

знаходиться за адресою:
https://sites.google.com/site/obllicej11

укр.філ. Учитель - Харченко В.М.:
Опрацювати теоретичний матеріал:
Робота з таблицями в базах даних, запити в Access.
Виконати практичну роботу по підручнику: " Створення бази даних з кількома
зв’язаними таблицями." Заготовку до роботи взяти з дистанційного курсу.

фіз.-мат. Учитель - Харченко В.М.:
Опрацювати теоретичний матеріал:
Створення таблиць, форм, запитів на вибірку даних і звітів за допомогою
майстрів.
Редагування запитів і форм за допомогою конструктора.
Виконати практичну роботу по підручнику: *Практична робота №10**. *Створення
запитів і звітів за допомогою майстра та в режимі конструктора. Заготовку
до роботи взяти з дистанційного курсу.

Повторити параграфи: 3.1 - 3.9
Виконати завдання: впр. 3, 6 пар. 3.8, впр.3 пар. 3.9
Заготовки до практичних завдань взяти з:
Повторити параграфи: 3.1 - 3.9
Виконати завдання: впр. 3, 6 пар. 3.8, впр.3 пар. 3.9
Заготовки до практичних завдань взяти з:
http://vle.ndu.edu.ua/course/view.php?id=155
Англійська мова Фіз. мат. учитель - Бойко Ю.А.
- впр. 4 ст. 158-162 - читати та перекладати текст, виконати завдання до тексту.
- знайти інформацію про королівську родину Великобританії.
- впр. b ст. 182 - вставити артиклі.
- впр 4 ст 183 - вивчити лексику, дати відповіді на запитання.

Фіз.-мат. Учитель - Мухінська С.О.
1. Підготувати 6 питань про географічне положення Великобританії.
2. Підготувати презентації про відомих людей у світі технологій та висилати їх на ел.пошту [email protected]
3. Виконати впр.4 стор.158-162 (підручник), прочитати текст, виконати завдання а і с. 

Укр. філ. Учитель - Мухінська С.О.
1. Зробити презентації на тему У світі сучасних інновацій і висилати на [email protected]
2. Підготувати 6 питань про географічне положення Великобританії.
3. Виконати впр.4 стор.158-162 (підручник), прочитати текст, виконати завдання а і с. 

Учитель - Павлюк Л.М.
Завдання на блозі вчителя Павлюк Л.М. 

Учитель - Петренко Л.І
Завдання за посиланням


Учитель - Павлюк Л.М. 
Завдання на блозі вчителя Павлюк Л.М.

Учитель - Петренко Л.І
Завдання за посиланням

Фіз.-мат. Учитель - Мухінська С.О. 
1. Виконати вправу А на стор.243 письмово (підручник).
2. Виконати вправу с на стор.214 письмово, скласти 6 питань до змісту тексту.
4. Зробити презентації на тему Молодь і мистецтво і висилати на [email protected]

Укр. філ. Учите
ль - Мухінська С.О.
1. Зробити презентації на тему Молодь і мистецтво і висилати на [email protected]
2. Виконати впр.1 на стор.222, виконати завдання на підбір, вибрати одну із галерей і використовуючи довідкову літ-ру або Інтернет, написати інформаційну довідку про неї. (8-10 речень).
3. Виконати впр.А на стор.243 письмово.
Біологія
укр.філ.
Неклітинні форми життя §32-36, підготувати реферати на одну із заданих тем: "Роль вірусів у природі й житті людини", "Віруси та їх будова", "Пріони, їхня будова, життєві цикли", "Профілактика вірусних та пріонних захворювань людини";
ін.філ., фіз.мат.
§30-31, підготувати руферат на тему:"Сучасні цитотехнології та їх використання для діагностування і лікування захворювань людини" 
Для всіх І курсів
виконати тест за полиланнями варіант 1варіант 2. Виконані тести надіслати на адресу: [email protected]
укр.філ.
§39-41, дати письмово відповіді на пит. у кінці кожного §;
ін.філ., фіз.мат.
§31-36, підготувати реферати на одну із заданих тем: "Вчення В.Вернадського про біосферу", "Вплив діяльності людини на стан біосфери", "Охорона біосфери", "Збереження біорізноманіття"
Правознавство05.02.2018 р.
І курс класу української філології


Тема: «Особливості організації державної влади і місцевого самоврядування в Україні».
Завдання: опрацювати параграф 16 (ст. 118–127) підручника «Правознавство» за ред. О.Д. Наровлянського 

Практичне заняття: «Вибори до органів місцевого самоврядування».
Завдання: підготувати проект за темою (здавати або на електронну почту [email protected] або в паперовому вигляді після завершення карантину).

05.02.2018 р.
І курс фізико-математичного класу


Тема: «Особливості організації державної влади і місцевого самоврядування в Україні».
Завдання: опрацювати параграф 16 (ст. 118–127) підручника «Правознавство» за ред. О.Д. Наровлянського 

Практичне заняття: «Вибори до органів місцевого самоврядування».
Завдання: підготувати проект за темою (здавати або на електронну почту [email protected] або в паперовому вигляді після завершення карантину).

12.02.2018 р.
І курс класу іноземної філології


Тема: «Адміністративне право».
Завдання: опрацювати параграф 18 (ст. 133–139) підручника «Правознавство» за ред. О.Д. Наровлянського (електронна версія підручника додається).
Тема: «Кримінальне право».
Завдання: опрацювати параграфи 20, 21 (ст. 144–161) підручника «Правознавство» за ред. О.Д. Наровлянського

Підручник за посиланням

Німецька моваЗавдання за посиланням Завдання за посиланням

ГеографіяЗавдання за посиланням
Зарубіжна література укр. філ.
За шкільною схемою письмовий аналіз одного з віршів на вибір учнів Ф. Тютчева, А. Фета, група "Парнас"
Вивчити напам'ять вірш М. Некрасова "На смерть Шевченка"

Ін. філ.
"Сонечко" - Ф. Тютчев, А. Фет, група "Парнас" (письмово); виписати по 1 поезії в зошит 

фіз.-мат.
Записати свої міркування, які душевні переживання відчувають герої роману «Анна Кареніна»(на прикладі одного чи двох образів персонажів). Тезово записати теоретичний матеріал з теми: «Принципи «чистого мистецтва» у поезії (група «Парнас»). Поняття про декаданс.
укр.філ.
Прочитати вірш А. Ахматової "Поет (Борис Пастернак)"
"Сонечко" - В. Маяковський
Прочитати вірші "А ви змогли б", "Послухайте", "Лілічко! замість листа"

фіз.-мат.
Розкрити проблему моральної відповідальності вчених за наслідки наукових досліджень у драмі «Життя Галілея»(письмово). Знайти цікаві факти з життя А. Камю(письмово).

ін. філ.
Опрацювати біографію Ясунарі Кавабата. Прочитати роман «Тисяча журавлів». Визначити основну проблематику твору.
Економіка
Художня культура фіз.-мат.
Повідомлення з теми «Театральна культура. Обрядовий пратеатр. Мистецтво скоморохів. Художня культура козацької доби. Стиль бароко в українському мистецтві»

укр. філ.
Повідомлення з теми: «Театральна культура. Обрядовий пратеатр. Княжий театр. Художня культура козацької доби. Стиль бароко в укр.. мистецтві. Народна картина «Козак Мамай».

ін. філ.
Повідомлення з теми: «Думи та історичні пісні. Збірка «Сад божественних пісень» Г. Сковороди. Шкільний театр. Вертеп.»

Хімія

Технології
фіз.-мат.
Опрацювати ст. підручника 135-137. Визначити основні компоненти процесу вибору майбутньої професії.
Ін. філ.
Опрацювати ст. підручника 63-129, підібрати приклади технологій переробки побутових відходів, сучасні технології безвідходного виробництва продукції 

Кращі учні

Гребеник Ольга

Перемоги: ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з Історії, диплом ІІІ ступеня, вчикель Рябцева О.М. Перемоги: ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства, диплом ІІ ступеня, вчитель Дудченко О.С.

Крупка Юлія

ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії, диплом ІІ ступеня, вчитель географії О.О.Афоніна  

Глухенька Вікторія

ІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН України, диплом ІІІ ступеня, науковий керівник О.С.Дудченко

Міністерство освіти і науки України

Педагогічна  преса

Національна дитяча гаряча лінія