Цветовая схема:
C C C C
Шрифт
Arial Times New Roman
Розмір шрифту
A A A
Кернинг
1 2 3
Изображения:
  • 16600, м. Ніжин, вул. Богуна 1
  • (04631) 2-35-42, (097) 871-88-60
  • [email protected]

Сторінка директора

ДО 20 лютого 2022 РОКУ приймаються матеріали до "НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО ВІСНИКА НІЖИНСЬКОГО ОБЛАСНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ЛІЦЕЮ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ"

06.01.2022

ДО 20 лютого 2022 РОКУ приймаються матеріали до "НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО ВІСНИКА НІЖИНСЬКОГО ОБЛАСНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ЛІЦЕЮ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ"

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТА ПОДАЧІ РУКОПИСІВ СТАТЕЙ ДО «НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО ВІСНИКА

НІЖИНСЬКОГО ОБЛАСНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ЛІЦЕЮ

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ»

 

До друку приймаються наукові статті, методичні розробки уроків науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів та вчителів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, професійно-технічних училищ тощо.

Збірник буде формуватися з наступних секцій: гуманітарні науки; природничо-математичні наук; соціально-психологічна та виховна робота.

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТЕЙ:

Редакційна колегія приймає до збірника наукові статті, які містять необхідні елементи:

постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими та практичними завданнями;

аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор;

формулювання цілей статті (постановка завдання);

виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

висновки з даного дослідження та перспективи подальших розвідок у цьому напрямі;

список використаних джерел (зразки оформлення за покликанням:http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/images/phocagallery/2017/Pryklady_DSTU_8302_2015.pdf )

Редакційна колегія приймає до збірника наукові статті, методичні розробки уроків, виховних годин, які містять усі вимоги, необхідні для відповідних матеріалів до 20 жовтня та 20 лютого поточного року.

1.                           Матеріали подаються українською, англійською, або німецькою мовами в електронном варіанті до 10 стор.

2.                           Формат аркуша А 4 (29 см х 21 см), орієнтація – книжна, тільки версії Word 2003, шрифт TimesNewRoman 14 пт, абзац – 1,25 см, міжрядковий інтервал 1,5 з розмірами полів: верхнє – 20 мм, ліве – 20 мм, праве – 20 мм, нижнє – 20 мм.

3.                           Назва статті друкується великими літерами по центру.

4.                           Під заголовком статті малими літерами – прізвище, ініціали автора, посада та місце роботи.

5.                           Нумерація сторінок не виставляється.

 

Стаття до друку подається на електронну адресу ([email protected][email protected])

 

Оплата за друк здійснюється через Благодійний фонд «Ніжен»

код ЄДРПОУ: 26226820

Розрахунковий рахунок: UA783052990000026006036300652

Банк: АТ КБ "ПРИВАТ БАНК",

із поміткою за друк у Віснику та вказати своє ПІБ

(20 грн. сторінка)

 

*Додаткова інформація: гонорар за публікацію не сплачується; матеріали підлягають внутрішньому рецензуванню, яке здійснюється членами редакційної колегії та фахівці відповідної галузі; редакція залишає за собою право на редагування і відхилення статей; автор статті відповідає за правильність і достовірність викладеного матеріалу, належність останнього йому особисто, точність викладених у роботі фактів (даних) та якість перекладу цитат з іномовних джерел (за наявності). Передрук опублікованих матеріалів збірника здійснюється тільки з дозволу автора і редакції.


Повернення до списку